vrijdag 19 juni 2009

Tijd voor een eigen site

Ik ben het een beetje zat om iedere week een nieuwe post met karikaturen aan te maken, alleen omdat de uploadmodule bij filosofieblog niet goed werkt en plaatjes dus ergens anders moeten staan om te worden doorgelinkt. Dit bericht is geen aankondiging: plannen voor een eigen site zijn nog zeer schetsmatig. De portfolio groeit wat te snel, de kindergedichten beslaan nu ook gauw een bundel, en ik moet mijn oude papers ook ergens kwijt.Adviezen zijn dan ook zeer welkom.

For the time being, is dit bericht bedoeld als opbergplaats: voor de wekelijkse posts waar ik geen verhaaltje bij heb.


In dit geval: O ja, Habermas is tachtig. Het was een goede aanleiding een tekening te maken.


En deze (27 juni) noem ik 'de Denkerij, 2009'.


Een goed gesprek met oude vrienden
(Niks mis met mijn oude vrienden trouwens, die doen ook niet gewichtig op feestjes.)
De kip en de vos bespreken de kip-ei-kwestieThe stuffed philosopher in conversation
Het 'Geluksmonster' is een gedachtenexperiment tegen het utilisme, in de formulering dat het goede "the greatest happiness for the greatest number" is. Het Geluksmonster ervaart zijn geluk zo intens, dat om het grootste Netto Nationaal Geluk te realiseren de hele samenleving op zijn geluk moet worden ingericht.


Filosofisch klimaat
(Ik heb nooit begrepen hoe de Oude Grieken in staat waren tot zinvolle discussies bij een filosofisch klimaat van 35 graden boven nul.)


Op zoek naar de zin van het levenFilosofisch biljarten


(Er is mij verteld dat de ouwe Kant in zijn jeugd een uitstekend biljarter was, en er zelfs ten dele mee in zijn levensonderhoud voorzag.)


boven: Jacques Lacan.
onder: Edmund Husserl

De zin van het leven, tevens te gebruiken als gevelornament.

vrijdag 12 juni 2009

Bad banks en horrormuizen

De Duitse overheid gaat 'Bad Banks' instellen, meldt NRC Handelsblad. Als ik dat lees denk ik dit:


En deze figuur - ik moest er maar een kindergedicht over schrijven - noem ik Mortimer de horrormuis.