woensdag 7 januari 2009

De ark van Darwin


Zoals bekend is 2009, naast het Calvijnjaar en het Europese Jaar van Creativiteit en Innovatie, vooral ook het jaar van Darwin. Tot dusverre heb ik niet kunnen achterhalen waar de legende vandaan komt over de aarde die rust op een schaal op de rug van een olifant op de rug van een schildpad. In elk geval valt het verhaal al aan te treffen in John Locke's An Essay Concerning Human Understanding (1690). Mijn favoriete formulering is nog altijd die van Clifford Geertz: "Ah, sahib, after that it is turtles all the way down!"
Graag verwijs ik ook naar de scriptie van Jan Wieland: Minimize Ad Hoc Turtles.

Geen opmerkingen: