donderdag 30 september 2010

De lange nacht van de klojo's

Tegen het kraakverbod (2)

Zodirect begint in Schijnheilig een grote culturele manifestatie om de invoering van het kraakverbod te vieren, onder de titel Nood kraakt wet. Hierbij alvast de tekst die ik daar ga voordragen, begeleid op electrische gitaar door een Croissant Terrible.Kijk, daar komen de klojo’s
Daar komen de knaagdieren achter elkaar aan
schuifelen in hun kleine stalen huisjes
Kijk de konijnen
De klojo marcheert niet de klojo rijdt stapvoets
vroeg in de ochtend en laat in de avond
kwaad op alles en kankerend tegen zichzelf
over wat er vandaag in de krant staat
Kijk de konijnen
Daar komt het lint van metalen lemmingen
langzaam over de autobaan
Kijk uit, daar komen de klojo’s aan

Het lijkt alsof er niks aan de hand is
er stond altijd al file in de wei
bezit was altijd al heilig
en onze vrijheden altijd al veilig bij
de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Gij zult niet begeren uws naastens vrouw noch zijn dienstmaagd
Zijn ezel zijn auto zijn leegstaande pand
Noch iets wat van hem is
Het is altijd zo geweest aanschouwt de mier in zijn nijvere arbeid

Pas op want daar komt de verlosser
Je kunt hem zien van ver het is
alsof er horens van licht op zijn hoofd staan
Je kunt hem zien komen op een wolk van zwavelzuur
ver over de Vinexwijk straalt zijn stralenkrans zijn engelenhaar

Lente van rottende rancuneuze
rechtse sentimenten
herfst van naderend bruin gevaar
ruik je die stank in de verte
dat is het open riool uit de anus van wat er gaat komen
dat is hoe de toekomst ruikt als we niet uitkijken

Wij zijn criminelen dat heeft u al begrepen
Wij snappen niet veel van liberale politiek want wij zijn werkschuw links tuig
Wij snappen niet hoe je de criminaliteit bestrijdt
door met één pennenstreek vijfduizend krakers crimineel te verklaren
Wij snappen niet hoe je de bureaucratie bestrijdt
met vijfduizend nieuwe agenten erbij dat helpt ook goed tegen het aantal ambtenaren
Wij snappen niet dat je pas vrij kunt zijn
op een plein vol mechanische ogen
en dat je pas vrij kunt zijn
als bromsnor de knoet er onder houdt en je met regelmaat preventief fouilleert
Wij snappen er hoegenaamd geen barst van
dat je pas vrij kunt zijn als je hypotheekrente aftrekt
Wij snappen geen barst van de vrijheid van vastgoedspeculatie
Leg het ons uit Koning Mark want wij zijn werkschuw links tuig
wij zijn zoals bekend verblind door rancune tegen de bezittende klasse

Het lijkt alsof er niks aan de hand is
maar plotseling zijn we allemaal criminelen gemaakt
we snappen niet zo hoe onze vrijheid daarmee gediend is

Ja wij zijn zondig geweest
We hebben het niet begrepen
Verklaar ons crimineel dat zal ons leren

We snappen er geen barst en geen snars van
waarom je een pand leeg zou laten staan
als er honderdduizend mensen op een woning wachten
we willen ook maar niet begrijpen
wat daar Christendemocratisch aan is
U weet wel, “Eer gaat een kameel door het oog van de naald
Dan dat een rijke het koninkrijk Gods binnengaat”,
Maar misschien hebben we dat ook niet goed begrepen

Kardinaal Maxime,
Hoe vaak moet ik u nog pijpen
Voordat ik het zal begrijpen?

Trek af trek af trek maar af
Jullie hypotheekrenteaftrek klojo’s
Trek maar af tot er geen kwakje meer uit te knijpen valt
Knijp maar de huren af knijp maar de kunst af
Hup kom maar op met jullie kraakverbod
Arme hardwerkende Nederlanders ach wat hebben jullie het zwaar
Gelukkig schijnt daar geen licht in de verte?
Komt daar geen giftige bruine wolk van verlossende repressie?

Kijk de konijnen
Kijk hoe ze eten uit de hand van Geert
Kijk hoe ze schuifelen achter elkaar aan wachtend op meer asfalt
Kijk hoe ze wachten op het koninkrijk van Geert

Pas op, daar komt de verlosser aan
In het koninkrijk van Geert
Zal het asfalt regenen
In het koninkrijk van Geert
Zullen de beveiligingscamera’s talrijk zijn
In het koninkrijk van Geert
Zullen de linkse terroristen lik op stuk krijgen en zuchten onder het zwaard van justitie
In het koninkrijk van Geert
Zal er geen kraken meer bestaan
Pas op, daar komt de verlosser aan

Zodra de klok slaat zullen we crimineel zijn
en valt de lange nacht van de klojo’s
Dan zullen we de vrijheid mogen smaken op zijn allerliberaalst
We zullen met opgestoken kraag langs de metalen ogen moeten gaan
en omkijkend of er geen agent staat onze tong uitsteken naar onze liberale despoten
In de lange nacht van de klojo’s
zullen we met Christelijke naastenliefde worden vervolgd
en gegrepen en gebroken door de liefhebbende hand der wet
In de lange nacht van de klojo’s
zullen we burgerlijk ongehoorzaam zijn
en moeten schuilen als dieven verblind door het licht van het aangezicht van Geert
In de lange nacht van de klojo’s
zul je het zachtjes kunnen horen blijven kraken…

Geen opmerkingen: